Logo EU Je otevřeno, z.s.

Kdo jsme

  • mirka
  • Jmenuji se Miroslava Bednářová, jsem jednou ze zakladatelek spolku Je otevřeno, z.s. a jsem také jeho předsedkyní. Ve svém profesním životě jsem po absolvování Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí a Právnické fakulty v Brně vyzkoušela zaměstnání ve státní správě, advokátní kanceláři a v soukromém sektoru. Jsem maminkou tří synů, kteří jsou pro mě hlavním impulzem. Myšlenka na jiný přístup ve vzdělávání a výuce mi přišla natolik blízká a logická, že pro mě postupně přestala být „alternativou“ a stala se běžnou součástí mého pohledu na svět. Nebylo to ze dne na den, byl to postupný a poctivý posun, za který jsem dnes velmi ráda.

   Přála bych si, aby všechny školy napomáhaly k tomu, aby jejich absolventi byli šťastní, zodpovědní a samostatně myslící lidé, kteří budou znát sami sebe. Věřím, že naše projekty nemají na „naše“ děti jen momentální účinek, ale jsou investicí do budoucna, kdy jejich přístup k rodině, okolí i práci bude ku prospěchu všech. Byla bych také ráda, aby se naše aktivity staly i inspirací.

    

    

  • madla-medajlon
  • Jmenuji se Markéta Špačková a jsem jednou ze zakládajících členek spolku Je otevřeno, z.s. Původním povoláním jsem učitelkou angličtiny. V posledních 15 letech jsem vyučovala různé věkové kategorie od dětí v  základních školách až po starší dospělé. Za léta praxe jsem mohla pozorovat, co kde ve většinovém vzdělávacím systému funguje a co ne a jak lze negativní dopady této praxe sledovat až do dospělého věku. Věřím zejména v přiměřenost nároků na jednotlivce a na koncentraci na jeho aktuální potřeby. Největší motivací ke změně myšlení a postojů byl můj syn. Začala jsem se více zajímat o jiný druh informací týkajících se výchovy a vzdělávání. Tento můj zájem mě po letech opět dovedl na akademickou půdu. Rozhodla jsem se věnovat učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V současné době jsem učitelkou na Základní škole v Jamném. Doprovázím žáky v Montessori třídě i v běžných třídách.

   Ve spolku se podílím zejména na podpoře školní Montessori třídy v ZŠ Jamné n.O.

   Ve volném čase ráda chodím do přírody, poznávám nová místa a zabývám se tvůrčími činnostmi.

    

    

  • klara
  • Jmenuji se Klára Vaníčková  jsem zakládající členkou spolku Je otevřeno, z.s. Mé kroky sem vedly přes mé zkušenosti z praxe, výchovu syna a všeobecný zájem o nové metody ve výuce i výchově a k respektujícímu přístupu v komunikaci. Mým cílem je působit na děti tak, aby samy nesly zodpovědnost za svá rozhodnutí, byly iniciativní a nečekaly vždy jen na něčí vyzvání.

   Ve spolku poskytuji především metodickou podporu, reference ze své praxe a věnuji se pořizování pomůcek do Montessori třídy ZŠ v Jamném nad Orlicí.  Během své praxe se dále vzdělávám, absolvovala jsem čtyřdenní kurz Respektovat a být respektován, dále kurz vzdělávacího programu pro základní školy Začít spolu a řadu výtvarných kurzů. Výtvarným činnostem se věnuji i ve svém volném čase. Jsem milovnice tzv. scrapbooku, techniky zvané mixed media art a kreslím na porcelán.

    

    

  • ????????????????????????????????????
  • Jmenuji se Lenka Faltusová a jsem průvodcem dětí v Montessori třídě ZŠ v Jamném nad Orlicí.

   Po absolvování pedagogické fakulty v Olomouci jsem pracovala s dětmi i mládeží v různých krajích, ve školách s rozličnými podmínkami, v kolektivech s rozdílným způsobem práce i zaměření. Většinu svého profesního života jsem strávila učením dětí na 1. stupni. S přístupem k dětem a vzděláváním inspirovaným prací Marie Montessori jsem se začala seznamovat až po otevření alternativní třídy v naší škole. Jako učitelka a tehdy maminka na mateřské dovolené jsem chtěla porozumět tomu, v čem je tento staronový systém vzdělávání tolik odlišný od toho, co dosud mohla nabídnout naše stávající škola, praxe, semináře, nasazení. Objevila jsem návrat k původním hodnotám. Ke skutečnému zájmu o dítě, podporu jeho individuálního přirozeného rozvoje a vzdělávání. Objevila jsem klidné důmyslně připravené prostředí, ve kterém se děti mohou učit nejen obsahu učiva, ale také si sami organizovat čas, být samostatní, spoluzodpovědní za své vlastní vzdělávání, rozvíjet se podle svých vlastních možností a schopností. Práce průvodce je pro mne malým jarem v mém pedagogickém působení.

    

  • no-photo
  • Vendula Pšondrová pracuje v současné době v Motnessori třídách jako školní asistent a pedagog pro část kosmické výchovy.

   Od školního roku 2023/2024 bude v prvním trojročí působit jako hlavní pedagog.

  • no-photo
  • Kateřina Filipová vede odpolední družinu Montessori tříd a ve třídě pracuje na částečný úvazek jako školní asistent.

  • 77794DC2-DC3A-440F-8D68-EA7741737E52
  • Jako pečující osoba pracuje v DS Pod Suchým vrchem Veronika Kopecká.

  • EE23107D-56FC-4DD3-B91F-4A14415BE94C
  • Andrea Mikulová pracuje v DS Pod Suchým vrchem jako pečující osoba od března 2022.

  • C9F0337C-56F1-40DC-B3F7-D87EC03AE82C
  • Sabina Filipová pracuje v DS Pod Suchým vrchem jako pečující osoba od září 2022.

  • no-photo
  • Lucie Šebrlová pracuje v DS Pod Suchým vrchem jako provozní a střídající pečující osoba od září 2022.

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz