Logo EU Je otevřeno, z.s.

Předškoláci

Aktuální informace pro zájemce: Kapacita DS Pod Suchým vrchem se naplňuje průběžně. Pro další školní rok tedy nebude v DS Pod Suchým vrchem probíhat zápis. Přihlášky jsou přijímány po celý rok, jsou evidovány a pro DS Pod Suchým vrchem vedeme i seznam náhradníků. Vyrozumění o přijetí, které bude vycházet z uvolněných míst a seznamu zaslaných přihlášek pro další školní rok, bude zasláno rodičům vždy do 30.6. daného roku pro další školní rok.

Předškolní klub zahájil svůj provoz 1.7.2016.
Klub slouží pro hlídání předškolních dětí od 3 let věku, má kapacitu 18 dětí.

Projekt byl v době jeho vzniku finančně podpořen z Operačního program Zaměstnanost. Tento program podporuje zaměstnanost a adaptabilitu pracovní síly.
V současné době je dětská skupina podporována v rámci projektu podpory dětských skupiny v rámci MPSV.

Podmínkou je věk 3 roky a potvrzení o zaměstnání alespoň jednoho rodiče.

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz