Logo EU Je otevřeno, z.s.

Předškoláci

Projekt Předškolního klubu a později dětské skupiny byl do 28.2.2022 finančně podpořen z Operačního program Zaměstnanost. Tento program podporuje zaměstnanost a adaptabilitu pracovní síly. Díky finanční podpoře z evropských fondů mohl být zřízen klub, který poskytuje péči o děti od 3-6 let. Díky této podpoře mohou rodiče najít lepší uplatnění na trhu práce. Klub poskytuje péči v takovém rozsahu, že rodič může na trhu práce konkurovat časově, např. pracovat na plný úvazek i rozložením pracovní doby, kdy klub funguje i v době letních a dalších prázdninových dnů.

První projekt Předškolního klubu v Jablonném nad Orlicí, který trval od 1.7. 2016 do 30.6.2018. V průběhu této doby se nám podařilo podpořit celkem 25 rodičů, jejichž děti k nám do klubu docházely a mohli jsme jim poskytnout odpovídající péči, tak aby se rodiče mohli aktivně účastnit pracovního trhu. Podpořeni byli muži i ženy.

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 trval pokračující projekt, kdy se náš Předškolní klub transformoval na dětskou skupinu s názvem DS Pod Suchým vrchem. Projekt byl rovněž podpořen z Operačního fondu Zaměstnanost.

Od 1.9.2020 byl zahájen 2. pokračující projekt pro naši dětskou skupinu DS Pod Suchým vrchem. Projekt je i nadále zaměřen na podporu rodičů a jejich uplatnění na trhu práce. Projekt je plánován na období od 1.9.2020 do 28.2.2022. Projekt je podpořen z Operačního fondu Zaměstnanost.

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz