Logo EU Je otevřeno, z.s.

Předškoláci

L zmenš. web

 

Požadavkem plánu na péči a výchovu, která vyplývá z dotačních podmínek je postihnout výchovu, péči, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte.

 

Rozhodli jsme se tuto myšlenku následovat a naše zařízení založit na Montessori principech, které nám jsou blízké a naplňují všechny výše zmíněné oblasti.

 

Základní myšlenkou je tedy vytvořit:

• příjemné a bezpečné prostředí pro děti a pedagogy

• prostředí, kde jsou dané jasné hranice a kde je k dětem i dospělým přistupováno respektujícím způsobem

• individuální přístup, každý jsme jiný, každý jinak pracujeme, vyrovnáváme se světem

• místo, kde se děti učí vzájemnému respektu, toleranci i spolupráci s ostatními

• prostředí, kde jsou děti podporovány v samostatnosti

• podnětné prostředí pro rozvoj schopností dětí ve všech oblastech jejich života, které bude základem pro jejich další rozvoj

• zdravé klima jehož součástí je i kvalitní strava, na jejíž přípravě se děti podílejí a která je připravována kvalitním způsobem a z kvalitních surovin

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz