Logo EU Je otevřeno, z.s.

O nás

Jsme uskupení rodičů, pedagogů a zájemců o oblast vzdělávání. Našim cílem je propagovat nové směry ve vzdělávání, informovat o novinkách, pořádat přednášky a semináře.

 

Našimi dvěma hlavními cíli bylo v roce 2016 založit dětský klub a iniciovat založení nové třídy základní školy v místě, kde bydlíme. Chtěli jsme, aby vzdělávací programy v obou těchto třídách přinesli rodičům a jejich dětem možnost zvolit jiný přístup a novou alternativu ve vzdělávání, kterých je v našem okolí stále nedostatek.

To se podařilo a aktuálně provozujeme soukromé předškolní zařízení DS Pod Suchým vrchem a podporujeme Montessori třídu při Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí. V obou zařízení fungujeme na principech Montessori pedagogiky.

Veškerá naše činnost probíhá na základě dobrovolnosti. Pokud byste chtěli náš spolek podpořit prací či jinak nebo pokud Vás naše myšlenky zaujaly a rádi byste se stali jejich sponzorem, prosím, kontaktujte nás.

 

Naše další projekty, které podporují naše aktuální vzdělávací cíle najdete v sekci Další akce.© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz