Logo EU Je otevřeno, z.s.

Kdo jsme

Jmenuji se Lenka Faltusová a jsem průvodcem dětí v Montessori třídě ZŠ v Jamném nad Orlicí.

Po absolvování pedagogické fakulty v Olomouci jsem pracovala s dětmi i mládeží v různých krajích, ve školách s rozličnými podmínkami, v kolektivech s rozdílným způsobem práce i zaměření. Většinu svého profesního života jsem strávila učením dětí na 1. stupni. S přístupem k dětem a vzděláváním inspirovaným prací Marie Montessori jsem se začala seznamovat až po otevření alternativní třídy v naší škole. Jako učitelka a tehdy maminka na mateřské dovolené jsem chtěla porozumět tomu, v čem je tento staronový systém vzdělávání tolik odlišný od toho, co dosud mohla nabídnout naše stávající škola, praxe, semináře, nasazení. Objevila jsem návrat k původním hodnotám. Ke skutečnému zájmu o dítě, podporu jeho individuálního přirozeného rozvoje a vzdělávání. Objevila jsem klidné důmyslně připravené prostředí, ve kterém se děti mohou učit nejen obsahu učiva, ale také si sami organizovat čas, být samostatní, spoluzodpovědní za své vlastní vzdělávání, rozvíjet se podle svých vlastních možností a schopností. Práce průvodce je pro mne malým jarem v mém pedagogickém působení.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz