Logo EU Je otevřeno, z.s.

Školáci

Montessori třída

Jedná se o 1.-5. ročník základní školy rozdělený do dvou tříd. Každou třídu vede samostatný pedagog, který je speciálně proškolen pro výuku v této třídě a je zaměstnancem školy.

 

Třída vzniká pod záštitou místní školy a našeho spolku za podpory obce Jamné nad Orlicí. Spolek Je otevřeno, z.s. třídu připravil, vybavil a průběžně zajišťuje z velké části i její provoz z materiálního hlediska.

 

Ve třídě se platí příspěvek na provoz třídy a to 5000,- Kč ročně. Příspěvek je možné hradit měsíčně. V příspěvku jsou zahrnuty náklady na pracovní sešity, výtvarné potřeby a další provozní materiál. Z příspěvků se hradí také nákup a obnova pomůcek, zvýšené náklady na tisk materiálů a další spotřební materiál.

 

Více informací o nových trendech ve vzdělávání v našem regionu lze také najít v článku, který zveřejnil  Orlický deník zde.

Vznik třídy

Od září 2016 je při Základní škole a mateřské škole Jamné nad Orlicí otevřena třída, která je postavena na Montessori principech a respektujícím přístupu k dětem i rodičům. Tato třída sídlí ve víceúčelovém zařízení „U Tisu“. Na obědy je využívána stávající školní jídelna v hlavní budově školy. Děti využívají další zařízení, která využívá škola (např. hřiště, tělocvičnu apod.).

 

3

Fotografie ze zahájení školního roku.
Zleva Ing. Josef Černohous (tehdejší starosta obce), prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (současný děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a bývalý rektor Univerzity Hradec Králové) a Mgr. Miroslava Bednářová (předsedkyně spolku Je otevřeno, z.s.)

Reportáž ze zahájení školního roku 2016-2017 na naší škole spolu s rozsáhlou fotogalerií ze stejného deníku si můžete pročíst a prohlédnout zde.

Více informací o nových trendech ve vzdělávání v našem regionu lze také najít v článku, který zveřejnil  Orlický deník zde.

 

 

Save

© 2015 Všechna práva vyhrazena | Spolek Je otevřeno z.s. poctivéWeby.cz